• Proteng – Ochrana automobilov

  Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36 a to slúži na ochranu pred požiarom.
  Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán...

  čítaj viac všetky produkty
 • Proteng Bus – Ochrana autobusov a nákladných áut

  Proteng Bus sa líši od automatického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36...

  čítaj viac všetky produkty
 • Automatické hasiace systémy – Ochrana uzavretých priestorov

  Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace...

  čítaj viac všetky produkty
V prvom rade by sme Vás chceli srdečne privítať pri prehliadke informácií a možností, ktoré Vám ponúkame.

Radi by sme Vám poukázali na možnosť ochrany Vášho majetku pred živelnou katastrofou, akou je požiar, ktorý je v dnešnej dobe bohužiaľ každodennou súčasťou nášho života.

V drvivej väčšine prípadov vzniku požiaru, hasiči často krát hasia už len vrak auta, či zničený majetok, pri ktorom dobrý pocit že máte havarijné poistenie nestačí a spoliehať sa naň je takmer nemožné. Neakceptovanie poistnej udalosti v takýchto prípadoch je už viac menej každodennou realitou.

Keďže vieme, že počet požiarov sa čoraz viac zvyšuje a ich pravdepodobnosť tu existuje vždy, rozhodli sme sa nepodceňovať žiadnu náhodu. Preto vám prinášame účinnú a cenovo dostupnú ochranu pre Váš majetok, určenú pre každého majiteľa či už osobného automobilu.

Náš systém automatického hasenia má širokú škálu využiteľnosti. Z dostupných informácií vieme, že požiar vzniká všade tam, kde sa nachádzajú elektrické káble, elektrické rozvody, či už zvýšená teplota v uzavretom priestore. Preto sme vždy o krok vpred, kedy požiaru nedáme žiadnu šancu. Vďaka tomu máme pre Vás viac druhov nášho produktu, ktorý Vás isto zaujme...


Najčastejšie systémy:

Proteng
Ochrana automobilov

Proteng Bus
Ochrana autobusov a nákladných automobilov

Automatické hasiace systémy
Ochrana uzavretých priestorov

Špeciálnym uplatnením je chránenie jadrových, vodných, tepelných a veterných elektrární
Automatický hasiaci systém vďaka svojim unikátnym vlastnostiam je vhodný aj na ochranu elektrární, výrobných fabrík a rôznych budov pred požiarom.