• Proteng – Ochrana automobilov

  Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36 a to slúži na ochranu pred požiarom.
  Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán...

  čítaj viac všetky produkty
 • Proteng Bus – Ochrana autobusov a nákladných áut

  Proteng Bus sa líši od aického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36...

  čítaj viac všetky produkty
 • Automatické hasiace systémy – Ochrana uzavretých priestorov

  Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace...

  čítaj viac všetky produkty

Automatický hasiaci systém FE-36

Automatický hasiaci systém FE-36


Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace , selenoidného ventilu, dymového hlásiča, elektroinštalácie a ďalšieho príslušenstva.

Princíp fungovania:

Výhodou systému aického hasenia je okamžitá reakcia už po vzniku dymu s následným zaplavením priestoru hasiacou látkou, uhasením vznikajúceho požiaru a následným ochladením kovových častí a celého priestoru. Iniciáciu systému signalizuje zvukové zariadenie, ktoré je možné rozšíriť aj na svetelnú signalizáciu. Záložný systém tohto zariadenia tvorí hadička Firetrace zo špeciálneho plastu, ktorá sa aktivuje v prípade zlyhania elektrického systému (výpadok elektrického prúdu).

Pri teplote 100 - 120 °C hadička praská, vzniká tryska, cez ktorú prúdi hasivo do miesta s najvyššou teplotou a uhasí plameň.

Hasivo FE-36, (hexafluórpropán) má požadovanú koncentráciu hasenia 6,4% a výrazne lepšie parametre hasenia, ochladzovania miesta požiaru a toxicity. Priestor hasenia sa ochladzuje teplotou v rozmedzí -1 až +2° C, preto nespôsobuje tepelné šoky, praskanie materiálu a poškodzovanie mikroprocesorov. Toxicita hasiva je až 15x nižšia ako pri iných plynových hasivách. Preto je možné používať toto hasivo i v miestnostiach s obsluhou. Povolená koncentrácia hasiva v priestore je 15% objemových s možnosťou až štyri hodiny pobytu obsluhy v tomto priestore bez ohrozenia zdravia.

Technológia - Plyn FE-36:

Plyn FE-36 sa stáva štandardnou náhradou za Halon1211 a za Halon1301, ktoré sa využívali v motorovom priemysle a v hasiacich prístrojoch. FE-36 má porovnateľný výkon a efektívnosť ako Halon1211. Zároveň je menej toxický a má nulový obsah ozónu. Pri aktivovaní systému PROTENG, sa vpustí plyn a kvapalné kvapôčky FE-36 do priestoru zasiahnutého ohňom. Plyn okamžite zastaví proces spaľovania kombináciou absorpcie tepla a chemickej reakcie. Plyn FE-36 je schválený pre použitie na triedy požiaru A, B a C. V porovnaní s Halonom1211 je plyn FE-36 oveľa menej toxický a dá sa použiť v relatívne malých priestoroch.

Využitie:

Automatický systém hasenia FE-36 má najlepšie využitie pre elektrárne, plynárne, nemocnice, banky, telekomunikačné centrá, dátové centrá, počítačové centrá, galérie, múzea, archívy...

Montáž:

Automatický systém hasenia FE-36 montuje výrobca a ním oprávnená osoba. Pred realizáciou prác je potrebné vypočítať množstvo hasiva, ktoré chráni priestor.