• Proteng – Ochrana automobilov

  Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36 a to slúži na ochranu pred požiarom.
  Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán...

  čítaj viac všetky produkty
 • Proteng Bus – Ochrana autobusov a nákladných áut

  Proteng Bus sa líši od aického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36...

  čítaj viac všetky produkty
 • Automatické hasiace systémy – Ochrana uzavretých priestorov

  Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace...

  čítaj viac všetky produkty

Referencie

Automatický hasiaci systém Proteng:

Distribúcia stoviek až tisícok kusov na Slovensku a do zahraničia ( Rusko, Česko, Nemecko, Holandsko, Izreal, Spojené arabské emiráty a iné ... )

Automatický hasiaci systém Proteng Bus:

Slovensko:
• dopravný podnik Bratislava (autobusy, trolejbusy, električky)
• dopravný podnik Košice
• dopravný podnik Trnava
• dopravný podnik Trenčín
• a iné...

Zahraničie:
• Česko (dopravný podnik Liberec)
• Rusko (ministerstvo vnútra Ruskej federácie)
• Lotyšsko (Lotyšské Železnice)
• Izrael
• a iné...

Automatický hasiaci system FE-36:

Slovensko:
• atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
• atómová elektráreň Mochovce
• vodná elektráreň Gabčíkovo
• Nafta Gbely
• Transgas Nitra
• armáda Slovenskej republiky
• a iné...

Zahraničie:
• atómová elektráreň Kalininskaja (Ruská federácia)
• Georgia-Pacific (Holandsko)
• a iné...